LT EN
(+370 5) 2496 448
KONTAKTAI
VADOVAI
Danukas Arlauskas
LDK Prezidentas
+370 5 249 6448
danukas
vytautas
Vytautas Kisielius
LDK Vykdandysis direktorius
+370 614 62247
LDK ADMINISTRACIJA
Ana Cicėnienė
Personalo ir administravimo direktorė
+370 5 249 6448
Zita Jakimovienė
Finansų departamento direktorė
+370 5 249 7839
Rima Česlauskienė
Projektų vadovė
+370 5 249 8345
Jolanta Vaičiūnaitė
Projektų departamento direktorė
+370 5 249 7377
Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų