#
Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219
Telefonas: (5) 2 496 448
Faksas: (5) 2 496 448
El. paštas: info@darbdaviai.org

Eksperto komentaras

Vaidotas-Levickis

Vaidotas Levickis

LDK ekspertas darbų saugos, įmonių socialinės atsakomybės klausimais

LDK generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis atstovauja LDK šiose institucijose:

- Europos socialinio fondo komitetas

- Europos saugos ir sveikatos darbe komitetas 

- Valstybinė jaunimo reikalų taryba

- Valstybinė darbo inspekcija, rinkos priežiūros prevencinio valdymo darbo grupė

- Finansų ministerijos 2007-2013 m Europos Sąjungos paramos stebėsenos komitetas

- Finansų ministerijos 2014-2020 m Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti komisija  

- Finansų ministerijos 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetas 

 - VRM Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komitetas

- Ūkio ministerijos Verslo projektų atrankos komitetas 

- Ūkio ministerijos Ekonominio augimo programos rengimo darbo grupė

- Ūkio ministerijos Peržiūros direktyvos perkėlimo veiksmų darbo grupė

- Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų tobulinimo darbo grupė

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos žmogiškųjų išteklių veiksmų programos rengimo darbo grupė 

- Ūkio ministerija, Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisija

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nuolatinė įmonių socialinės atsakomybės plėtros koordinavimo komisija 

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos patariamasis komitetas 

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos BPD 2.2 priemonės Projektų atrankos komitetas

- Socmin. ir Sveikatos m-jos darbo grupė „Dėl profesinės rizikos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 

- Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros programos įgyvendinimo priežiūros komitetas

- Patariammoji Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija - Įmonių socialinės atsakomybės plėtros komisija                     

- Švietimo ir mokslo ministerijos BPD 2.4 priemonės  ir BPD 1.5 priemonės Projektų atrankos komiteta

- Švietimo ir mokslo ministerijos tarpinstitucinė komisija, skirta nagrinėti paraiškas valstybinės tiksliniam finansavimui

- Vidaus reikalų ministerijos ETBT programų nacionalinis pakomitetis

- Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonių atrankos komitetas (perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos; parama verslo kūrimui ir plėtrai; kaimo turizmo veiklos skatinimas; kaimo atnaujinimas ir plėtra)

- Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros  2007-2013 m. programos priemonių (Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas) projektų atrankos komitetas (pakaitinis)

- Jaunimo reikalų departamentas prie SADM – Nacionalinė jaunimo verslumo skatinimo ir ugdymo darbo grupė

- Trišalė Taryba, darbdavių organizacijų atstovas patariamajame profesinio rengimo komitete 

- Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, projekto „Ugdymo karjerai paslaugų ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ valdymo grupė

- Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Centrinis profesinis komitetas

- Užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos Ekspertų darbo grupė 

Asociacija Lietuvos Kredito Unijos
Šiaulių bankas
Lisiplast
Lietuvos kreditas
Idėjų sektorius
Hidrostatyba
Dujotekana
Daumantų skonio meistrai
Alseka
Aljuva
Citadele bankas
Kauno grūdai
Vilniaus paukštynas
Kaišiadorių paukštynas
Tuvlita
LKU
LSFS
Medicinos diagnostikos ir gydymo centras
Puntukas
Lietuvos aludarių gildija
Adomus
Elektrotaupa
Kerkasiai
Grafija
R2L Autoservisas
Kelmės rajono verslininkų asociacija
Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, Telefonas: (5) 2 496 448, Faksas: (5) 2 496 448, El. paštas: info@darbdaviai.org
#