LT EN
(+370 5) 2496 448
APIE MUS
Lietuvos darbdavių konfederacija (toliau - LDK) yra nevyriausybinė, nepelno siekianti, didžiausia smulkų ir vidutinį (toliau –SVV) verslą atstovaujanti organizacija Lietuvoje. LDK įsteigta 1999 m. balandžio 24 d., susijungus dviems didžiausioms SVV verslą atstovaujančioms konfederacijoms - Lietuvos verslininkų darbdavių konfederacijai ir Nacionalinei verslininkų konfederacijai. Iki 2015 m. gegužės mėn. LDK vadinosi Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.
Misija
Telkti SVV darbdavių elitą ir verslą kuriantį jaunimą Lietuvos žmonių darbinio gyvenimo kokybės gerinimui ir konkurencingų asmenybių ugdymui
Vizija
Naudinga Lietuvos žmonėms ir savo nariams asociacija, profesionaliai atstovaujanti SVV verslo darbdavių interesams ir aktyviai veikianti didinant viešojo sektoriaus efektyvumą
Vertybės
LDK vertybės remiasi verslo etikos ir socialinės atsakomybės principais: skaidrumu ir objektyvumu, sąžiningumu ir pasitikėjimu, lygiateisiškumu, savanoryste, interesų derinimu, efektyvumu, atsiskaitomybe ir atskaitomybe.
Tikslai

Sutelkti Lietuvos SVV verslo darbdavius jų teisėtiems interesams išreikšti, atstovauti ir užtikrinti

Skatinti SVV verslo įmonių bendradarbiavimą su švietimo, studijų ir mokslo institucijomis ir prisidėti prie švietimo ir studijų sistemos efektyvumo didinimo rengiant darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus

Inicijuoti SVV verslo įmonių steigimą ir plėtrą visuose Lietuvos regionuose ir teikti joms informacinę ir konsultacinę pagalbą rūpimais klausimais

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų