LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (II etapas)

Nr.2017-LT01-KA102-035104

Projektu buvo siekiama įtvirtinti gerąją pirmuoju projekto etapu sukauptą patirtį, ją pagilinti  ir išplėti atsižvelgus į turizmo ir su juo susijusių paslaugų sektorių poreikius ir specifiką.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2017 m./07 -2018 m./06 laikotarpiu. Projektą įgyvendino Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su projekto pirmame etape suburtu partnerių tinklu iš Bulgarijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos. Atsižvelgus į Lietuvos ūkio prioritetus ir įmonių poreikius bei svarbius Europos Komisijos dokumentus,  antrajame projekto etape buvo išskirtas turizmo sektorius ir su juo susiję sektoriai.

Projekte dalyvavo 2017 m. profesinio mokymo įstaigų absolventai. Projektas buvo nukreiptas į profesinio mokymo įstaigų absolventų įgalinimą savarankiškai valdyti asmeninę karjerą, mokytis visą gyvenimą, efektyviai prisitaikyti prie naujovių. 50  profesinio mokymo įstaigas baigusių absolventų 3 mėn. buvo išvykę stažuotėms į Bulgarijos, Maltos, Slovėnijos ir Vengrijos įmones. Projekto dalyviai kryptingai tobulino 2 kompetencijų grupes: 1) profesines kompetencijas, reikalingas darbinių veiklų atlikimui ir jų darbdavių konkurencingumo stiprinimui; 2) bendrąsias kompetencijas, padedančias efektyviai siekti mokymosi, darbo ir karjeros tikslų. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokymosi darbinėje veikloje, tarpkultūrinės ir organizacinės adaptacijos, skaitmeninio raštingumo ir entreprenerystės kompetencijų stiprinimui.

Projektas prisidėjo prie profesinio mokymo patrauklumo stiprinimo ir EK komunikato „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ siekinių įgyvendinimo.   

Projektas finansuotas pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 239 370 EUR.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų