LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Lietuvos darbdavių konfederacijos partnerių darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas

Nr. 09.4.3-ESFA-K-‪814-01-0012‬‬‬‬‬‬‬

Projektu buvo siekiama ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas, tiesiogiai su darbu susijusioms operacijoms ir funkcijoms atlikti.

PLAČIAU

Projektas įgyvendinamas 2017 m./05 -2020 m./11 laikotarpiu kartu su 55 Lietuvos įmonėmis. Lietuvos darbdavių konfederacija buvo šio projekto koordinatorius. 922 projekte dalyvavusių įmonių darbuotojai tobulino konkrečioje darbo vietoje būtinas kompetencijas pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo srityse.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. Projekto veiklų įgyvendinimui skirta 420 454,16 EUR, iš jų 274 209 EUR sudaro Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Lietuvos darbdavių konfederacijos partnerių darbuotojų specialiųjų įgūdžių tobulinimas

Nr. 09.4.3-ESFA-K-‪814-01-0010‬‬‬‬

Projektu buvo siekiama ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas,  tiesiogiai su darbu susijusioms operacijoms ir funkcijoms atlikti.

PLAČIAU

Projektas įgyvendinamas 2017 m./05 -2020 m./11 laikotarpiu kartu su 61 Lietuvos įmone. Lietuvos darbdavių konfederacija buvo šio projekto koordinatorius. 874 projekte dalyvavusių įmonių darbuotojai tobulino konkrečioje darbo vietoje būtinas kompetencijas pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo ir užsienio kalbų mokymosi srityse.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. Projekto veiklų įgyvendinimui skirta 367 375,95 EUR, iš jų 239 592,74 EUR sudaro Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Lietuvos darbdavių konfederacijos partnerių darbuotojų kvalifikacijos ugdymas siekiant užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą

Nr.09.4.3-ESFA-K-‪814-01-0013‬‬‬‬‬

Projektu buvo siekiama ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas tiesiogiai su darbu susijusioms operacijoms ir funkcijoms atlikti.

PLAČIAU

Projektas įgyvendinamas 2017 m./05 -2020 m./11 laikotarpiu kartu su 61 Lietuvos įmone. Lietuvos darbdavių konfederacija buvo šio projekto koordinatorius. 878 projekte dalyvavusių įmonių darbuotojai tobulino konkrečioje darbo vietoje būtinas kompetencijas pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo srityse.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. Projekto veiklų įgyvendinimui skirta 360 657,42 EUR, iš jų 235 211,12 EUR sudaro Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų